Місце проведення

Конференція буде проходити в мальовничому куточку Українських Карпат у затишному навчально-оздоровчому таборі Національного університету «Львівська політехніка» «Політехнік-2», який знаходиться у Славське, Львівської області. Славське це не тільки неповторний місцевий колорит, який закохує в себе багатьохгостей раз і назавжди, а й база гірськолижного відпочинку, де кожному можна підібрати трасу відповідно до свого рівня спортивної підготовки.

Адреса: Львівська обл., смт. Славське
Телефон: +38 (032) 258-23-59
E-maіl: rabyk@lp.edu.ua

З питань бронювання місць для проживання в НОТ «Політехнік 2» прохання звертатися до Наталії Едуардівні Кунанець.
Мобільний телефон: +38 050 372 16 90
E-mail: nek.lviv@gmail.comТематика конференциї

Мета конференції:

Oбговорення нових ідей в галузі стратегічного управління, управління портфелями, програмами, проектами.

Секція 1. Інтеграція стратегічного управління, управління портфелями, програмами, проектами: моделі, методи та технології

 • Прогнозне забезпечення стратегічного управління, управління проектами і програмами.
 • Моделі та методи стратегічного управління, управління портфелями, програмами, проектами.
 • Маркетингові стратегії в сучасних умовах.
 • Формування портфеля проектів організації.
 • Система збалансованих показників.
 • Оптимізація бізнес-процесів організацій.
 • Інформаційні технології у стратегічному управлінні, управлінні портфелями, програмами, проектами.

Секція 2. Управління ІТ проектами

Виступ експертів з управління ІТ проектами

Секція 3. Застосування ефективних технологій управління на практиці.

Виступ експертів-практиків з управління. Виступи випускників спеціальності «Управління проектами» з доповіддю про власні професійні досягнення.

Мови конференції:

 • Українська.
 • Російська.
 • Англійська.

2020-12-20 залишилося днiв до закінчення прийому статей

2021-01-15 залишилося днiв до закінчення прийому заявок

2021-02-16 залишилося днiв до початку конференції

Важливі дати

Подача заявки учасниками

Оплата організаційного внеску до

15 січня 2021

Закінчення прийому статей

до

20 грудня 2020

Оплата вартості публікації

до

15 січня 2021

Вартість

Умови участі Для України Для інших країн
Організаційний внесок за участь у конференції 1 200 грн. 50 USD
Оплата за публікацію статті у Віснику НТУ «ХПІ» 2 3 65 грн. за сторінку 5 USD per page
1 Участь у воркшопi International WorkShop IT Project Management 2021 оплачується окремо
2 Оплата здійснюється окремо після прийняття статті програмним комітетом
3 Друкований примірник наукового журналу зі статтями конференції у вартість публікації статті не входить. Друковані примірники журналу можуть бути замовлені окремо. Вартість складатиме 150 грн. для учасників з України та 50 USD для учасників із-за кордону.
Реквізити для сплати організаційного внеску і сплати за публікацію статті у Віснику НТУ «ХПІ»:
Для сплати з України: Для сплати із-за кордону:
Отримувач ФОП Сушко Гліб Володимирович
Код ЄДРПОУ 3345005711
Рахунок (IBAN) UA253510050000026005878976304
Банк АТ «Укрсиббанк»
Призначення платежу «За участь у конференції (Прізвище, ім’я, по-батькові учасника)»
Оплата за участь у конференції
буде здійснена під час реєстрації
Оплата за участь у конференції
буде здійснена під час реєстрації
Увага!!!! Обов’язково вказувати призначення платежу та ПІБ учасника, без нього кошти не зарахуються й участь не підтвердиться.

Авторам публікацій (Вiсник НТУ «ХПІ»)

 1. Статті, що надходять на розгляд до програмного комітету , повинні повністю відповідати встановленим вимогам до оформлення. В іншому випадку стаття буде повернена на доопрацювання автору або статті буде відмовлено в публікації.
 2. Cтатті, отримані програмним комітетом, у випадку їх повної відповідності вимогам до оформлення, будуть направлені на подвійне анонімне рецензування.
 3. Авторам статей, що отримали негативну рецензію, у публікації може бути відмовлено. При цьому, програмний комітет залишає за собою право повернути статтю автору на доопрацювання.
 4. Стаття, рекомендована рецензентами та програмним комітетом, повинна бути сплачена згідно з розділом "Вартість" у відведений термін, який зазначено у розділі "Важливі дати" . У випадку несвоєчасної оплати вартості публікації програмний комітет залишає за собою право не публікувати статтю. Сплата за публікацію у цьому випадку буде повернена автору у повному обсязі.
 5. Статті, що успішно пройшли процедуру рецензування та були своєчасно оплачені, будуть опубліковані у Віснику НТУ «ХПІ». Серія: Стратегічне управління, управління портфелями програмами та проектами . Даний науковий журнал входить до переліку фахових видань України, а також включений в різні наукометричні бази та репозитарії.
 6. На всі статті конференції, які будуть опубліковані у журналі, будуть встановлені цифрові ідентифікатори DOI

Статті можуть бути підготовлені українською, російською або англійською мовами (мова статті обирається особисто автором).

Обсяг статті – не менше 5 повних сторінок, які повинні бути оформлені в редакторі Microsoft Word.

СТАТТЯ ПОВИННА БУТИ НАБРАНА В ШАБЛОННОМУ ДОКУМЕНТІ ТА ПОВНІСТЮ ВІДПОВІДАТИ ВИМОГАМ ДО ОФОРМЛЕННЯ.

Шаблон оформлення статті на українській мові
Шаблон оформлення статті на російській мові
Опис джерел інформації в стилі Harvard
Шаблон Заяви щодо прийняття статті до програмного комітету
Акт експертизи
 1. Заявка на участь або реєстрація через сайт
 2. Заява щодо прийняття статті до програмного комітету підписана всіма авторами (скан-копія)
 3. Електронний варіант статті (електронною поштою)
 4. Акт експертизи про можливість опублікування матеріалів у відкритому друку (скан-копія)
 5. Копія чеку про сплату організаційного внеску та вартості публікації статті

Авторам публікацій (International WorkShop ITPM)

Матеріали Іnternational workshop IT Project Management, що надходять на розгляд до програмного комітету мають відповідати вимогам "splnproc1703"

1. Обсяг матріалів має відповідати 10 сторінка, оформлених згідно з шаблоном.

2. Список літератури не може перевищувати 20 пунктів, з яких не більше 20% посилань на власні наукові праці.

3. Кількість авторів одних матеріалів не може перевищувати 5 осіб.

4. На семінар приймаються не більше двох робіт одного автора.

Організатори

Організаційний комітет

Голови:

Сокол Євген Іванович

член-кореспондент НАН України, д.т.н., проф., ректор НТУ «ХПІ», м. Харків, Україна

Бушуєв Сергій Дмитрович

д.т.н., проф., президент Української асоціації управління проектами, завідувач кафедри управління проектами КНУБА, м. Київ, Україна

Бобало Юрій Ярославович

д.т.н., професор, член-кореспондент АПН України, ректор НУ "ЛП", м. Львів, Україна

Заступники голови:

Марченко Андрій Петрович

д.т.н., проф., проректор з наукової роботи НТУ «ХПІ», м. Харків, Україна

Корж Роман Орестович

д.т.н, проректор НУ "ЛП", м. Львів, Україна

Кононенко Ігор Володимирович

д.т.н., проф., професор кафедри стратегічного управління НТУ «ХПІ», м. Харків, Україна

Члени оргкомітету:

Роговий Антон Іванович

к.т.н., доцент кафедри стратегічного управління НТУ «ХПІ», м. Харків, Україна

Кунанець Наталія Едуардівна

д.н.с.к, проф., старший науковий співробітник, НУ «ЛП», м. Львів, Україна

Литвин Василь Володимирович

д.т.н,, проф., НУ «ЛП», м. Львів, Україна

Пасічник Володимир Володимирович

д.т.н, проф., НУ «ЛП», м. Львів, Україна

Тимочко Василь Олегович

к.т.н., доцент, завідувач кафедри управління проектами та безпеки виробництва ЛНАУ, м. Львів, Україна

Тімофєєв Володимир Олександрович

д.т.н., проф., ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, м. Харків, Україна

Чумаченко Ігор Володимирович

д.т.н., проф., завідувач кафедри управління проектами в міському господарстві і будівництві ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, м. Харків, Україна

Програмний комітет

Голова:

Кононенко Ігор Володимирович

д.т.н., проф., професор кафедри стратегічного управління НТУ «ХПІ», м. Харків, Україна

Члени програмного комітету:

Бабаєв Ігбал

д.т.н., проф., президент Азербайджанської асоціації управління проектами, м. Баку, Азербайджан

Гогунський Віктор Дмитрович

д.т.н., проф., завідувач кафедри управління системами безпеки життєдіяльності ОНПУ, м. Одеса,

Малєєва Ольга Володимирівна

д.т.н., проф., Професор кафедри інформаційних управляючих систем Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського, м. Харків, Україна

Зачко Олег Богданович

Д.Т.Н., ПРОФ., ПРОФЕСОР КАФЕДРИ ПРАВА ТА МЕНЕДЖМЕНТУ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЛЬВІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ, М. ЛЬВІВ, УКРАЇНА

Костадин Коларов

PhD, директор Інституту підприємництва Університету національної і світової економіки, м. Софія, Болгарія

Чернов Сергій Костянтинович

д.т.н., проф., завідувач кафедри управління проектами НУК ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв, Україна

Лобач Олена Володимирівна

к.т.н., доцент кафедри стратегічного управління НТУ «ХПІ», м. Харків, Україна

Координатори конференції

Луценко Світлана Юріївна

аспірант кафедри стратегічного управління НТУ «ХПІ», м. Харків, Україна

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Розклад:

16.02.2021р. 10.00–10.15: Відкриття конференції. Бушуєв Сергій Дмитрович, Кононенко Ігор Володимирович, Корж Роман Орестович. Вітання учасників конференції від імені організаційного та програмного комітету

Час Доповідь
10.15-10.25 Бушуєв С.Д. Agile трансформація у проєктах розвитку циркулярної економіки
10.25-10.35 Кононенко І.В., Коларов К. (Болгарія), Гринченко М.А., Букрєєва К.С., Луценко С.Ю. Проєкт за програмою “Erasmus+” DIGI-WOMEN, digital entrepreneurship tools and support for women entrepreneurs.
10.35-10.45 Тригуба А.М., Кондисюк І.В., Тригуба І.Л., Коваль Н.Я. Формування портфелів гібридних проектів автотранспортних підприємств
10.45-10.55 Колесникова К.В., Олех Т.М., Мезенцева О.А., Гогунский В.Д. Оценки успешности проекта при помощи индикаторов ценности проектов
10.55-11.05 Morozov V., Olga Tsesliv, Kolomiiets S., Kolomiiets A. Construction of a Mathematical Model for Analyzing the Effectiveness of IT Startups
11.05–11.15 Кузьмінська Ю.М., Данченко О.Б, Бедрій Д.І. Метод формування ефективних команд освітніх проєктів підвищення кваліфікації
11.15-11.25 Прокопенко Т.О., Поволоцький Я.О. Концептуальна процедура оцінювання ефективності проєктів на основі гнучкої методології Scrum в галузі інформаційнихтехнологій
11.25-11.35 Чернова Л.С. Програма біадаптивного розвитку організації на основі когнітивного вдосконалення ключової компетенції
11.35-11.40 Павлова Н.Л. Модель вибору постачальників проєктно-орієнтованої організації
11.40-11.45 Сушко Г. В. Метод формуванняAgile команди IT-проєкту шляхом максимізації її компетенцій.
11.45-11.50 Обронова А.М. Вплив ентропії проєкту на його якість
11.50-11.55 Рожко С.Ю. Вплив часу на результати проєктів протидії надзвичайним ситуаціям
11.55-12.00 Круль К.Я. Теоретико-методичні засади дослідження протиризикового управління зацікавленими сторонами проектів

Рєстраційна форма

Архів

Партнери

Контакти:

Поштова адреса:


Кафедра стратегічного управління
НТУ "ХПІ" вул. Кирпичова, 2
Харків, 61002
Україна

Організаційний комітет:


Телефон кафедри
+38 (057)707-68-24
Мобільний
+38 (093)735-58-33
E-maіl imconf@gmail.com

Програмний комітет:


Телефон кафедри
+38 (057)707-68-24
Мобільний
+38(050)984-69-79
E-maіl publish.conf@gmail.com